Yleistä

Tällä sivulla on lähinnä aloittelijoille tarkoitettua yleistä tietoa rubikinkuutiosta, ja kokeneille kuutioijille asiat saattavatkin vaikuttaa itsestäänselvyyksiltä. Rubikinkuution hahmottaminen tuntuu olevan monille vasta-alkajille hankalaa, joten mielestäni onkin hyvä kertoa, mikä rubikinkuutio oikeastaan on ja minkälainen sen rakenne on. Siksi suosittelen erityisesti alottelijoiden tutustuvan perusasioihin. Lisäksi sivulla käytettävät merkinnät on koottu tälle sivulle, josta voit tarpeen vaatiessa tarkistaa niiden merkityksen.