Perusasiat

Monet ajattelevat rubikinkuution joko 54:nä tarrana tai 27:nä pikkukuutiona. Molemmat näistä ovat huonoja tapoja, ja näiden sijasta sinun kannattaa ajatella rubikinkuution muodostuvan kahdeksasta kulma-, kahdestatoista särmä- ja kuudesta keskustapalasta.


Kulmapalat:


Särmäpalat:


Keskustapalat:


Luonnollisesti esimerkiksi särmä- ja kulmapalat eivät voi vaihtaa keskenään paikkaa (kulmapalan sovittaminen särmän paikalle voisi ylipäätänsä olla aika hankalaa). Lisäksi kannattaa tietää keskustoista sen verran, että keskustapalat pysyvät aina samoilla paikoillaan toistensa suhteen. Niiden paikkoja ei siis voi vaihtaa. Tämä saattaa aluksi vaikuttaa oudolta, mutta mikäli satut joskus purkamaan kuutiosi, huomaat keskustapalojen olevan itseasiassa yhtä ja samaa kappaletta! Ne ovat ikään kuin kuution akselit, joiden ympäri kaikki siirrot tapahtuvat. Kaikki keskikerrossiirrotkin voidaan tehdä tavallisilla siirroilla eli nekään eivät vaihda keskustojen paikkoja.


Orientaatio ja permutaatio

Nämä ovat kaksi rubikinkuution "perusongelmaa" eli toisinsanoen palat voivat vaihtaa keskenään paikkaa tai olla oikeassa paikassa väärin päin. Orientaatio tarkoittaa palasten asentoa, ja permutaatio tarkoittaa niiden sijaintia. Esimerkki orientaatiosta:


Kyseisessä esimerkissä kaikki palat ovat oikeilla paikoillaan, mutta kaksi särmistä on väärin päin eli niillä on väärä orientaatio (särmiä voi olla väärin päin ainoastaan parillinen määrä). Kyseinen algoritmi (eli siirtosarja) kääntää nämä kaksi särmää.

Kulmilla voi myös olla väärä orientaatio, itse asiassa niillä on yhteensä kolme eri orientaatiota. Yksi esimerkki aiheesta:


Tässä asemassa kulmat ovat oikeilla paikoillaan, mutta kahdella niistä on väärä orientaatio. Toinen kulma on kääntynyt myötä- ja toinen vastapäivään. Pelkästään yksi kulma ei voi olla koskaan väärin päin, ja kaksi kulmaakin vain, jos ne ovat kääntyneet eri suuntiin. Kolme kulmaa sen sijaan voi olla väärin päin ainoastaan, jos ne ovat kaikki kääntyneet samaan suuntaan.


Permutaatio tarkoittaa siis palasten sijaintia eli yksinkertaisesti palat ovat vaihtaneet keskenään paikkaa. Pelkästään kaksi palasta ei voi koskaan vaihtaa paikkaa, vaan samalla täytyy vähintään vaihtua myös kahden muun palasen paikka. Toisaalta myös kaikki parittomat syklit ovat mahdollisia esim. kolme palasta voi vaihtaa keskenään paikkaa. Nämä säännöt pätevät sekä kulmiin että särmiin. Pari esimerkkiä:
Ensimmäisessä esimerkissä kolme särmää vaihtaa keskenään paikkaa, toisessa kaksi särmää vaihtaa keskenään paikkaa samalla kun kaksi muuta särmää vaihtaa keskenään paikkoja, ja kolmannessa esimerkissä kaksi särmää vaihtaa keskenään paikkoja samanaikaisesti kahden kulman tehdessä samoin.


Tietenkin voi myös olla tapauksia, joissa sekä orientaatio että permutaatio vaihtuvat. Esimerkki:Tässä kahden särmän orientaatio muuttuu, ja samalla kolme särmää vaihtaa paikkaa.

Edellä olevia esimerkkejä ei tarvitse opetella (ellet välttämättä niin tahdo :)), ja ne on tarkoitettu vain havainnollistamaan rubikinkuution toimintaa. Toivottavasti sinulla on nyt parempi käsitys siitä, mikä rubikinkuutio oikeastaan on.