Aloittelijan metodi

Toinen kerros

Toisen kerroksen ratkaiseminen on intuitiivisesti paljon vaikeampaa kuin kahden edellisen vaiheen, sillä melkein mikä tahansa siirto hajottaa ensimmäisen kerroksen. Ideana onkin ottaa kulmapala pois ensimmäisestä kerroksesta ja yhdistää se vastaavaan särmäpalaan, jonka jälkeen voidaan sijoittaa yhdistetty kulma-särmäpari oikealle paikalleen. Kun tätä vaihetta toistetaan neljä kertaa, saadaan toinen kerros ratkaistua. Tavoitteena on siis saada seuraava asema:Seuraavilla algoritmeilla voidaan ratkaista yksi kulma-särmäpari kerrallaan. Huomaa, että algoritmeja tarvitaan kaksi, sillä särmäpala voi olla yläkerroksessa kahdessa eri asennossa, ja tietenkin haluamme laittaa särmäpalan paikoilleen oikein päin.
Saatoit ehkä jo huomatakin, että edelliset tapaukset ovat toistensa peilikuvia. Ensin sinun on siis löydettävä jokin särmäpala, joka kuuluu toiseen kerrokseen. Voit esimerkiksi etsiä yläkerroksesta palasen, jossa ei ole yläkerroksen väriä (keltainen, jos olet aloittanut valkoisella ristillä). Sitten käännät yläkerrosta niin kauan, että särmäpalan etusivun väri vastaa kuution kyseisen sivun väriä (ensimmäisessä esimerkissä tämä sivu oli punainen ja toisessa oranssi). Tämän jälkeen suoritat toisen algoritmeista, riippuen siitä pitääkö sinun laittaa särmä oikealle vai vasemmalle puolelle itsestäsi katsottuna. Voit joko opetella esimerkeissä esitetyt algoritmit ulkoa tai sitten ymmärtää algoritmien periaatteen, jolloin muistaminen on helpompaa. Ensimmäisen neljän siirron idea on molemmissa algoritmeissa ottaa kulma pois ensimmäisestä kerroksesta siten, että kulma ja vastaava särmä asettuvat yläkerrokseen vierekkäin oikeaan asentoon, minkä jälkeen kulma-särmäpari sijoitetaan oikealle paikalleen. Ymmärtäminen ei luonnollisestikaan ole välttämätöntä, mutta saattaa auttaa, jos vaikka satut unohtamaan algoritmin lopun, jolloin voit itse päätellä sen.


Joskus saatat törmätä ikäviin tapauksiin, joissa etsimäsi särmä ei olekaan yläkerroksessa. Nämä tapaukset voidaan onneksi ratkaista helposti edellisillä algoritmeilla. Mikäli etsimäsi pala on toisessa kerroksessa, mutta väärällä paikalla, kannattaa ensin etsiä yläkerroksesta särmäpalaa, joka kuuluisi tähän "väärään" paikkaan, jolloin saat potkaistua väärän särmän yläkerrokseen ja laitettua tilalle oikean särmän. Joskus yläkerroksessa ei kuitenkaan ole toiseen kerrokseen kuuluvia särmiä, ja saatat kohdata esimerkiksi seuraavan kaltaisen tilanteen:Tässä esimerkissa potkaistaan ensin väärässä paikassa oleva särmä yläkerrokseen laittamalla jokin toinen väärä särmä, jonka jälkeen voidaan ratkaista potkaistu särmä, jolloin saadaan yläkerrokseen toinen väärässä paikassa ollut särmä, joka voidaan ratkaista normaalilla tavalla. Huomaa, että edellisessä esimerkissä käytettiin vain kahta edellä mainittua algoritmia. Seuraava tapaus saattaa myös olla ikävä, mutta senkin saa ratkaistua samalla periaatteella:Tässäkin esimerkissä väärin päin olevan särmän paikalle laitettiin ensin väärä särmä, jolloin oikea särmä siirtyi yläkerrokseen, josta se oli helppo laittaa oikealle paikalleen oikein päin.


Voit ratkoa toista kerrosta jo ensimmäistä kerrosta ratkaistaessa, esimerkiksi seuraava tapaus voidaan ratkaista erittäin kätevästi:Huomaa, että tämä siirtosarja sotkee taka-oikean kulman ja särmän, joten ne eivät saa olla vielä ratkaistuja tätä siirtosarjaa käytettäessä.


Mikäli taka-oikea kulma olisi jo ratkaistu, voisit silti halutessassi käyttää samantyyppistä ideaa:Tätä algoritmia voit käyttää hyvin, vaikka olisit jo ratkaissut ensimmäisen kerroksen, mutta taka-oikea särmä ei saa olla vielä ratkaistu


Sama idea toimii loistavasti myös seuraavissa tilanteissa:


Mikäli taka-oikea kulma on jo ratkaistu, pitää käyttää seuraavaa algoritmia edellisen sijasta:Sama algoritmi on vielä tehokkaampi seuraavassa tilanteessa, joka olisi erittäin ikävä ratkaista kahdella alussa mainituilla perusalgoritmilla:Kun vielä opettelet näiden tapausten peilikuvat (minkä ei pitäisi olla kovin vaikeaa, mikäli ymmärsit esimerkkien idean), ratkaisusi nopeutuu huomattavasti!Kun olet saanut toisen kerroksen ratkaistua, voit aloittaa viimeisen kerroksen särmien kääntämisen.