Aloittelijan metodi

Risti

Tämä on varsin helppo vaihe, vaikkakin alussa se saattaa tuntua hankalalta. Tavoitteena on siis asettaa neljä samanväristä särmäpalaa oikeille paikoilleen oikeaan asentoon seuraavan kuvan mukaisesti:Ristin ei välttämättä tarvitse olla valkoinen, mutta itse valitsen yleensä joko valkoisen tai keltaisen, sillä mielestäni ne erottuvat parhaiten muista väreistä ja nopeasti ratkoessa on tärkeää löytää palaset nopeasti. Voit itse kuitenkin valita minkä värin tahansa, mutta valkoisen käyttäminen saattaa helpottaa oppaan seuraamista. Osa kuution palasista on selkeyden vuoksi harmaita, eikä niistä tarvitse välittää tässä vaiheessa. Jos olet lukenut perusasiat, tiedät, että keskustapalat eivät liiku toistensa suhteen. Tämän vuoksi ristipalasia ei voi laittaa miten huvittaa ristin muotoon. Esimerkiksi seuraavat tapaukset ovat väärin:
Kuitenkin seuraavat tapaukset ovat oikein, sillä ristipalaset ovat oikeilla paikoillaan suhteessa toisiinsa, ja ne saadaan ratkaistua liikuttamalla yläkerrosta:
Ristin tekemistä varten ei tarvitse opetella algoritmeja, ja saatatkin onnistua siinä pelkän maalaisjärjen avulla. Teoriassa ristin pystyy muodostamaan mistä tahansa asemasta korkeintaan kahdeksalla siirrolla, mutta lyhimmän ratkaisun löytäminen vaatii paljon kokemusta. Ristin tekemiseen on vaikea antaa yleispäteviä ohjeita, sillä sen oppii parhaiten itse oivaltamalla. Seuraavat tapaukset saattavat kuitenkin olla hyödyllisiä:


Jos ristipala on alakerroksessa, se voi olla kahdessa eri asennossa, joista tämä on helpompi. Liikuta alakerrosta, kunnes särmä on oikean keskustan kohdalla (tässä tapauksessa punaisen) ja sen jälkeen käännä kyseistä sivua puoli kierrosta.


Tämä on vaikeampi tapaus, sillä jos yrität laittaa särmän paikoilleen samalla tavalla kuin edellisessä esimerkissä, huomaisit sen olevan lopulta väärin päin. Särmäpalaa ei saa käännettyä puolikierrosten avulla, joten se pitää tehdä kahden vierekkäisen sivun neljännesosasiirtojen avulla kuten esimerkissä oikean ja etusivun avulla. Huomaa, että valko-vihreä palanen menee pois paikoiltaan siirtosarjaa tehdessä, joten se korjataan lopussa. Täten viimeinen siirto ei olisi välttämätön, mikäli valko-vihreää särmää ei olisi vielä laitettu paikoilleen.


Jos särmäpala on keskikerroksessa, sen voi siirtää kahdella eri tavalla yläkerrokseen yhdellä siirrolla (tässä tapauksessa oikealla tai etusivulla). Luonnollisesti tässä esimerkissä etusivun käyttäminen olisi tyhmää, sillä palanen olisi silloin yläkerroksessa väärin päin. Tämän vuoksi käytetään oikeaa sivua, mutta ensin täytyy varmistaa, ettei jo valmiiksi laitetut palaset mene pois paikoiltaan ja että laitettava särmä laitetaan oikealle paikalle suhteessa toisiin särmäpaloihin. Tämän vuoksi tässä esimerkissä yläkerrosta siirretään ensin puoli kierrosta, jolloin oikeaa sivua siirtämällä kaikki palaset on saatu oikeille paikoille suhteessa toisiinsa, ja risti saadaan ratkaistua kääntämällä puoli kierrosta yläsivua.


Tämä tapaus on samankaltainen edellisen esimerkin kanssa, mutta laitettava särmäpala on eri asennossa. Tässä tapauksessa onkin siis järkevintä käyttää etusivua särmäpalaa laitettaessa yläkerrokseen, sillä oikeaa sivua käyttämällä särmä olisi yläkerroksessa väärin päin. Idea on sama kuin edellisessä esimerkissä eli siirretään ensin yläkerrosta siten, että etusivua siirrettäessä mikään jo laitetuista palasista ei mene pois paikoiltaan ja että palat ovat oikeilla paikoilla suhteessa toisiinsa, jolloin risti saadaan ratkaistua lopulta yläkerrosta siirtämällä.


Jos laitettava särmäpala on jo yläkerroksessa, mutta väärin päin, se pitää ensin viedä keskikerrokseen ja tuoda takaisin käyttämällä eri sivua (tässä esimerkissä käytetään ensin etusivua ja sitten oikeaa sivua), jolloin särmä saadaan käännettyä. Tässä tapauksessa särmä viedään ensin keskikerrokseen siirtämällä etusivua, jonka jälkeen siirretään yläsivua siten, että oikeaa sivua siirtämällä laitettava särmä ei siirrä pois paikoiltaan jo valmiiksi laitettuja särmäpaloja ja että särmäpalat ovat oikeilla paikoillaan suhteessa toisiinsa, jolloin yläkerrosta siirtämällä risti saadaan ratkaistua.


Joskus ristiä tehdessä särmät tulee laitettua vahingossa väärille paikoille suhteessa toisiinsa, jolloin lopussa niiden paikkoja täytyy vaihtaa. Tässä esimerkissä ensin laitetaan valko-vihreä särmä valko-punaisen paikalle, jolloin kolme särmää on jo oikeilla paikoillaan suhteessa toisiinsa, ja viimeinen särmä voidaan sijoittaa aiempien esimerkkien tavoin. Täten ensin siis siirretään valko-vihreä pala keskikerrokseen, käännetään yläkerrosta siten, että kun valko-vihreä särmä tuodaan takaisin yläkerrokseen, se on oikealla paikalla suhteessa kahteen muuhun särmään. Samalla valko-punainen särmä siirtyy pois paikoiltaan, ja se voidaan lopulta sijoittaa yläkerrokseen omalle paikalleen.


Tässä esimerkissä olisi mahdollista käyttää samaa ideaa kuin edellisessä tapauksessa, mutta on olemassa vielä ovelampi kikka, joka on lyhyempi ja nopeampi tehdä. Huomaat varmaan, että siirtämällä puoli kierrosta yläsivua saadaan valko-punainen ja valko-oranssi särmä oikeille paikoilleen, mutta samalla valko-vihreä ja valko-sininen menevät väärille paikoille. Tämän vuoksi valko-vihreä ja valko-sininen viedään "piiloon" siksi ajaksi, kun yläkerrosta siirretään puoli kierrosta. Kun yläkerrosta on siirretty, tuodaan valko-vihreä ja valko-sininen pois "piilosta".


Jos haluat oppia tekemään ristin mahdollisimman vähin siirroin, kannattaa yrittää löytää yksittäiselle siirrolle monta tarkoitusta. Pari esimerkkiä aiheesta:Huomaatko ensimmäisen siirron idean? Seuraava esimerkki:Tämä oli jo varsin haastava esimerkki. Huomaa, kuinka palasat sattuvat tulemaan ikään kuin onnen kaupalla helpoille paikoille, erityisesti ensimmäisen ja toisen siirron ansiosta. Jos ymmärsit tämän esimerkin, saat onnitella itseäsi!

Toisinaan on myös hyödyllistä tehdä "väärä" siirto ennen kuin sijoitat särmän paikoilleen. Esimerkki:Valko-oranssi palanen joutuisi varsin huonoon paikkaan, jos sijoittaisit valko-vihreän palasen suoraan oikealle paikalle.


Kun olet saanut ristin valmiiksi, voit siirtyä seuraavaan vaiheeseen, ensimmäisen kerroksen tekemiseen.